Tillämpad Kinesiologi

För att säkerhetsställa och verifiera de olika rötterna och blockeringarna som skapar ditt lidande från negative tankar, känslor och upplevelser så använder jag mig av en specialiserad gren av Tillämpad Kinesiologi, mental & emotionell Kinesiologi. Men vad är då kinesiologi?

Kinesiologi är muskeltestning som ursprungligen utvecklades 1949 men som vidareutvecklades 1964 av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart, D.C., till Tillämpad Kinesiologi. Idag finns det många subgrenar såsom Manual Kinesiology, Clinical Kinesiology, Applied Kinesiology, och Specialized Kinesiology och det används av kiropraktorer, osteopater, naprapater, läkare, tandläkare, sjukgymnaster. Det används även som komplement i alternativmedicinska behandlingsformer såsom zonterapi, akupunktur, akupressur, healing, homeopati, m.fl. Alla utövare av kinesiologi använder sig av manuell muskeltestning som ett grundläggande diagnostiskt redskap i behandlingarna.

Dr David R. Hawkins vidareutvecklade sedan Dr George Goodheart’s forskning, och efter mänder av kliniska tester och tillsammans med kvantfysiken och matematik producerade han Map of Consciousness, en tabell som visar sambandet mellan mänskliga sinnestillstånd och logaritmer, vilket vi i RSY-terapin tar oss hjälp av och refererar oss till.

Kinesiologin som RSY-coacher, såsom mig själv, använder oss av är inom den mentala och emotionella grenen av kinesiologi. Genom muskeltestningen kommer vi i kontakt med klientens medvetna och undermedvetna tankar och känslor, när man ställer verbala frågor under muskeltestningen. Detta gör att vi kan avgöra vilka känslomässiga och mentala blockeringar du och ditt system bär på. Detta innebär att vi kan klura ut vilka rädslor, begränsade ”falska” sanningar eller minnen som negativt påverkar dina tankar, upplevelser och beteenden.

Självklart när vi har identifierat och bekräftat just dina blockeringar behöver vi även att lösa upp dem för att en förändring ska ske. Vi gör detta genom att använda oss av olika energimässiga och emotionella tekniker.

Emotionell kinesiology är ett kraftfullt och effektivt redskap att använda oavsett åkomma. Det hjälper oss att du lever ett rikare liv!

ReSource Yourself© ger snabba resultat på kort tid just för att vi med kinesiologin kan identifiera gömda känslomässiga och mentala blockeringar, göra dem medvetna och frigöra dem.

Hör av dig idag!  Kontakt